Julia Czwordon - Adwokat
KANCELARIA

 

Adw. Julia Czwordon jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania związane z procedurą karną, uwieńczone bardzo dobrą pracą magisterską rozwijała pod kierunkiem profesor Zofii Świdy (tytuł: „Wyrokowanie - aspekty procesowe i psychologiczne”). Jeszcze w trakcie studiów Julia Czwordon zaczęła zdobywać doświadczenie w sprawach cywilnych i karnych praktykując w kancelariach adwokackich.
 
Aplikację adwokacką odbyła pod patronatem Adwokat Anny Strumpf-Rybickiej. W trakcie aplikacji adwokackiej Julia Czwordon nabyła doświadczenia z zakresu prowadzenia spraw karnych oraz spraw o wykroczenia (obrona podejrzanych/ oskarżonych/obwinionych na różnych etapach postępowania karnego/ w sprawach o wykroczenia, reprezentowanie interesów pokrzywdzonych przestępstwem, występowanie jako pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych), spraw cywilnych (prawo rzeczowe, zobowiązania, prawo spadkowe), sprawach rodzinnych (rozwody, sprawy o alimenty, sprawy o władzę rodzicielską, sprawy o uregulowanie kontaktów z dziećmi, podział majątku dorobkowego, zniesienie wspólności majątkowej), sprawach pracowniczych (sprawy o przywrócenie do pracy, uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o odszkodowania za naruszające prawo rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy o pracę, sprawy o mobbing) i inne. Dzięki współpracy w okresie aplikacji oraz również po jej ukończeniu z różnymi kancelariami adwokackimi i radcowskimi, adw. Julia Czwordon miała możliwość zdobyć doświadczenie także w sprawach gospodarczych oraz administracyjnych.
 
Adwokat Julia Czwordon posługuje się językiem angielskim, w tym angielskim prawniczym.

 

Kancelaria Adwokacka adwokat Julia Czwordon ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław
adwokatura polska