Julia Czwordon - Adwokat
AKTUALNOŚCI
Poradnia Rodzinna – bezpłatne porady prawne. Kancelaria informuje, że adwokat Julia Czwordon świadczy pomoc prawną pro publico bono w postaci bezpłatnych porad prawnych, w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 17:00 do 19:00. Porady prawne udzielane są w Poradni Rodzinnej przy parafii św. Karola Boromeusza ul. Oficerska 1-3, 53-331 Wrocław, pok. 15. Pomoc prawna udzielana jest wszystkim mieszkańcom Gminy Wrocław.
Najem instytucjonalny Ustawa z dnia 11 sierpnia 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. 2017, poz. 1529) wprowadza nową instytucję najmu instytucjonalnego. Do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610 oraz z 2017 poz. 1442) wprowadzono Rozdział 2 zatytułowany Najem instytucjonalny lokalu (art. 19 f – 19 j). Zgodnie z zawartą w ustawie definicją umowa najmu instytucjonalnego lokalu jest umową...
Z dniem 01 stycznia 2016 r. Straż Miejsca utraciła uprawnienia do przeprowadzania kontroli fotoradarowych

Trybunał Konstytucyjny uznał uprawnienie RODK do opiniowania w sprawach rodzinnych za niekostytucyjne.

 

W dniu 31.12.2015 r., wejdzie w życie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające niekonstytucyjność § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3.08.2001 r. w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych (Dz. U. Nr 97, poz. 1063) w zakresie, w jakim dotyczy wydawania przez rodzinne ośrodki...

W dniu 18 października 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.539).
Kancelaria Adwokacka adwokat Julia Czwordon ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław
adwokatura polska