Julia Czwordon - Adwokat
AKTUALNOŚCI

Proponując pracownikowi pracę na innym stanowisku, pracodawca może ponownie zatrudnić go na okres próbny pomimo, że pracownik był poprzednio zatrudniony – u tego samego pracodawcy - na okres próby a następnie na podstawie umowy o pracę na czas określony. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia z 4 września 2013 r., w sprawie o sygn. akt II PK 358/12.
 
 
Zgodnie z art. 22 § 5 Kodeksu pracy, każda z umów, o których mowa w § 1 (umowa o pracę na czas nie określony, na czas...

Kancelaria Adwokacka adwokat Julia Czwordon ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław
adwokatura polska