Julia Czwordon - Adwokat
AKTUALNOŚCI
Z dniem 01 stycznia 2016 r. Straż Miejsca utraciła uprawnienia do przeprowadzania kontroli fotoradarowych

Z dniem 01 stycznia 2016 r. Straż Miejsca utraciła uprawnienia do przeprowadzania kontroli fotoradarowych

Od 1 stycznia 2016 r. strażnicy gminni oraz miejscy nie mogą przeprowadzać kontroli kierowców przy pomocy fotoradarów. W tym dniu weszła w życie nowelizacja ustawy Prawa o ruchu drogowym oraz o strażach gminnych, która odebrała strażnikom miejskim i gminnym uprawnienia do kontroli fotoradarowej.

Znowelizowana ustawa nie rozstrzyga o sposobie zagospodarowania urządzeń rejestrujących, które były używane dotąd przez straże miejskie /gminne. Odebranie strażom miejskim możliwości przeprowadzania kontroli fotoradarowej kierowców wciela w życie postulat Najwyższej Izby Kontroli, która w 2014 r. wskazywała, że działania wielu funkcjonariuszy obsługujących te urządzenia podyktowane są wyłącznie chęcią pozyskiwania pieniędzy dla gminy, a nie służbą na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. NIK stwierdziła, m. in. że strażnicy działają w miejscach uzgodnionych z policją, ale tylko na początku i na końcu służby. W trakcie wykonywania zadań strażnicy z fotoradarem mobilnym przenoszą się w miejsca nieuzgodnione z policją, za to przynoszące większe wpływy do budżetu gminy. Aktywność prewencyjna i represyjna niektórych straży gminnych czy miejskich niemal w całości koncentruje się na obsłudze fotoradarów - wskazywała Izba.

Od 2016 kontrolą prędkości zajmie się Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego.

Kancelaria Adwokacka adwokat Julia Czwordon ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław
adwokatura polska